slide1 slide2 Zimbra High Availability Solution slide3

ด้วยประสบการณ์ในแวดวง IT และระบบ Mail Server กว่า 20 ปี ทีมงานของเรามั่นใจว่า Mail Collaboration ของ Zimbra มีความสามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน Email และการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กรได้อย่างแน่นอน

ทีมงาน zimphony.com ได้พัฒนาการติดตั้ง Mobile Sync Software เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Zimbra Open Source Edition และเป็นการมอบสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้ทีมงาน zimphony.com ติดตั้งระบบ Zimbra ให้กับหน่วยงาน

ทีมงานได้พัฒนาความสามารถด้าน HA ให้กับ Zimbra เพื่อยกระดับความสามารถ และการทำงานที่ต่อเนื่องของระบบ เหมาะสำหรับบริษัทที่ Email มีความสำคัญอย่างยิ่ง หยุดการใช้งานไม่ได้ หรือทำ Zimbra DR Site

บริการการตรวจสเช็ค IP ของ Mail Server ว่าติด Blacklist อยู่หรือไม่ ติดที่ไหนบ้าง ติดแล้วควรทำอย่างไร พร้อมทั้งบริการขอนำ IP ของท่านออกจากฐานข้อมูล Blacklist ให้ด้วย

Take the Zimbra Tour

Case Study

joomla statistics

ความรู้เกี่ยวกับ SPF Record ช่วยกัน..ป้องกัน Spam

SPF (Sender Policy Framework) เป็นระบบที่ช่วยป้องกันการดักจับ Spam Mail วิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะผู้ให้บริการฟรีอีเมล์ทั้งหลาย เช่น Gmail, Hotmail (Outlook), Yahoo เป็นต้น ซึ่งเราควรตั้งค่า SPF Record ของโดเมนเราไว้เพื่อเพิ่มความมั่นใจได้ว่า เมล์ที่เราส่งไปนั้นไม่ไปอยู่ใน Junk Folder และทำให้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสาร หากเมล์นั้นเป็นเมล์สำคัญของผู้บริหาร

หลักการทำงานขออธิบายเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. ระบบ Mail Server ฝั่งผู้รับ

จะขอยกตัวอย่างระบบของ gmail ซึ่งมีการตรวจสอบเมล์ที่รับเข้ามาทุกฉบับว่ามีการตั้งค่า SPF ของโดเมนผู้ส่งหรือไม่ การตั้งค่า SPF ของโดเมนผู้ส่งจะอธิบายในข้อต่อไป

หากโดเมนของผู้ส่งไม่ได้ทำการตั้งค่า SPF Record ใน DNS ระบบของ gmail จะแสดงค่า SPF เป็น neutral (เป็นค่ากลาง ๆ ที่ไม่ระบุว่าเป็น Spam Mail หรือไม่) และจะตรวจสอบว่าเป็น Spam Mail ด้วยวิธีอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งเมล์อาจจะอยู่ใน Inbox หรือ Junk ก็ได้ ในกรณีเมล์ฉบับนี้มันถูกส่งไปอยู่ใน Junk ครับ

รูปต่อไป เป็นรูปที่โดเมนผู้ส่งมีการทำ SPF Record ไว้ใน DNS แล้ว แต่ gmail ตรวจสอบพบว่าเมล์ไม่ได้ถูกส่งมาจาก Mail Server ที่ระบุไว้ใน SPF Record ในกรณีนี้มันก็ถูกส่งไปอยู่ใน Junk

รูปต่อไปเป็นเมล์ที่ถูกส่งออกมาจาก Server ที่ระบุไว้ใน SPF Record เป็นเมล์ฉบับเดียวกับด้านบน แต่มันผ่านไปอยู่ใน Inbox ได้เนื่องจากผ่านการตรวจสอบ SPF Record

 

 

2. ตั้งค่า SPF Record ใน DNS ของโดเมนของผู้ส่ง

ตัวอย่างค่า SPF Record ของ zimphony.com เป็นดังนี้

zimphony.com.            TXT           v=spf1 +a:mail.zimphony.com +a:zimbra8.zimphony.com -all

ความหมายก็คือ เฉพาะ IP Address ของ mail.zimphony.com และ zimbra8.zimphony.com เท่านั้นที่ถือว่าเป็นเมล์ที่ถูกส่งออกโดยถูกต้อง -all คือนอกจากนั้นถือว่าเป็นการส่งจาก Server อื่นที่ไม่อนุญาติ และน่าจะเป็นการส่ง Spam Mail