slide1 slide2 Zimbra High Availability Solution slide3

ด้วยประสบการณ์ในแวดวง IT และระบบ Mail Server กว่า 20 ปี ทีมงานของเรามั่นใจว่า Mail Collaboration ของ Zimbra มีความสามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน Email และการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กรได้อย่างแน่นอน

ทีมงาน zimphony.com ได้พัฒนาการติดตั้ง Mobile Sync Software เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Zimbra Open Source Edition และเป็นการมอบสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้ทีมงาน zimphony.com ติดตั้งระบบ Zimbra ให้กับหน่วยงาน

ทีมงานได้พัฒนาความสามารถด้าน HA ให้กับ Zimbra เพื่อยกระดับความสามารถ และการทำงานที่ต่อเนื่องของระบบ เหมาะสำหรับบริษัทที่ Email มีความสำคัญอย่างยิ่ง หยุดการใช้งานไม่ได้ หรือทำ Zimbra DR Site

บริการการตรวจสเช็ค IP ของ Mail Server ว่าติด Blacklist อยู่หรือไม่ ติดที่ไหนบ้าง ติดแล้วควรทำอย่างไร พร้อมทั้งบริการขอนำ IP ของท่านออกจากฐานข้อมูล Blacklist ให้ด้วย

Take the Zimbra Tour

Case Study

joomla statistics

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลือกใช้ Zimbra แทน MS Exchange 2007

 

บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร รวมถึงให้บริการออกแบบ จัดหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม และรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร รับงานทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) จากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะของงานหลัก แบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างโยธา และงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

บริษัทเองได้มีการพัฒนาระบบงานภายในทุกด้าน เพื่อความเป็นเลิศในด้านการบริการ อาทิเช่น งานในด้านการบริหาร งานในด้านการจัดการต่าง ๆ และงานเบื้องหลังอย่าง ระบบ IT ซึ่งปีนี้ (2557) บริษัทมีแผนปรับปรุงระบบ Email ซึ่งเดิม MS Exchange 2007 แต่ระยะหลังมีปัญหาทั้งทางด้าน OS (Windows 2003) และตัว Software Exchange 2007 ซึ่งหากต้องการ Upgrade ระบบเมล์เป็น Exchange 2012 ต้องมีค่าลิขสิทธิ์ที่แพงมาก

บริษัทได้เริ่มศึกษาหา Software ด้าน Open Source ที่ทำงานได้เทียบเคียงกับระบบเดิม ซึ่งได้พบว่า Zimbra Collaboration Server นั้นมีคุณสมบัติด้านเทคนิค ที่สามารถนำมาใช้แทน MS Exchage เดิมได้ และได้ปรึกษากับทีมงาน Zimphony ผู้ให้บริการติดตั้งระบบ Zimbra Mail อันดับ 1 ของประเทศไทย ถึงความเป็นไปได้ และแนวทางการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิม มาใช้งาน Zimbra

ทีมงาน zimphony ได้ implement Zimbra 8 ให้กับบริษัท โดยยังคงให้ผู้บริหารใช้งานระบบ MS Exchange เดิมเพียงไม่กี่ User และพนักงานที่เหลือให้ใช้งานบน Zimbra โดยใช้เวลาการดำเนินงานเพียงไม่กี่วัน และการใช้งานเป็นเป็นอย่างราบรื่น

หลังจากบริษัทได้ใช้งาน Zimbra มาระยะหนึ่งแล้ว ผู้บริหารก็เห็นประโยชน์จากการใช้งาน Zimbra ซึ่งใช้งานแทน MS Exchange ได้เป็นอย่างดี แต่ประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ได้อย่างมหาศาล ในปี 2558 ฝ่ายงาน IT ของบริษัท มีแผนจะยุติการใช้งาน MS Exchange 2007 และให้ Zimbra อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการให้บริการระบบเมล์ของบริษัทเพียงตัวเดียว

งานนี้เรียกว่า Win-Win-Win ทั้ง 3 ฝ่าย คือ

  • ฝ่าย IT ได้หน้า
  • บริษัท ได้ (เหลือ) เงิน
  • Zimbra ได้ผลงาน