slide1 slide2 Zimbra High Availability Solution slide3

ด้วยประสบการณ์ในแวดวง IT และระบบ Mail Server กว่า 20 ปี ทีมงานของเรามั่นใจว่า Mail Collaboration ของ Zimbra มีความสามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน Email และการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กรได้อย่างแน่นอน

ทีมงาน zimphony.com ได้พัฒนาการติดตั้ง Mobile Sync Software เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Zimbra Open Source Edition และเป็นการมอบสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้ทีมงาน zimphony.com ติดตั้งระบบ Zimbra ให้กับหน่วยงาน

ทีมงานได้พัฒนาความสามารถด้าน HA ให้กับ Zimbra เพื่อยกระดับความสามารถ และการทำงานที่ต่อเนื่องของระบบ เหมาะสำหรับบริษัทที่ Email มีความสำคัญอย่างยิ่ง หยุดการใช้งานไม่ได้ หรือทำ Zimbra DR Site

บริการการตรวจสเช็ค IP ของ Mail Server ว่าติด Blacklist อยู่หรือไม่ ติดที่ไหนบ้าง ติดแล้วควรทำอย่างไร พร้อมทั้งบริการขอนำ IP ของท่านออกจากฐานข้อมูล Blacklist ให้ด้วย

Take the Zimbra Tour

Case Study

joomla statistics

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้ Zimbra Mail Opensource ช่วยชาติประหยัดเงินได้ถึง 51 ล้านบาท

ช่วยชาติประหยัดเงินได้ถึง 51 ล้านบาท

ต้องขอปรบมือดัง ๆ พร้อมกับดอกไม้แสดงความชื่นชม ยินดีกับ "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย" ที่นำเอา zimbra mail ประเภทโอเพนซอสต์มาใช้ในองค์กร ช่วยชาติประหยัดเงินตราไปหลายล้านบาท และทำเว็บไซต์แนะนำวิธีการใช้งาน zimbra mail ให้กับพนักงานในองค์กรด้วย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสถาบันการศึกษาอื่น ๆน่าจะได้ดูเป็นตัวอย่างไว้นะครับ ซึ่งการทำ zimbra mail ขึ้นใช้งานในองค์นี้เป็นการติดตั้งกันเอง โดยไม่ต้องจ้างบริษัทข้างนอกอีกด้วย ได้ทั้งประหยัดเงินและพัฒนาบุคลากรไปในตัว

 
 
"ระบบ Open Source Mail เป็นระบบ E-mail ที่ผู้ดูแลระบบอีเมล์ของ กฟผ. ได้ทำการ Implement ขึ้นมาเองและสามารถใช้งานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของลิขสิทธิ์ซฟอต์แวร์ และลิขสิทธิ์การใช้งาน"  ในเว็บไซต์ยังได้แจกแจงคุณสมบัติของ zimbra mail และมีสรุปคำแนะนำการใช้งาน feature ต่าง ๆ อีกด้วย
ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ กฟผ. ได้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่าง Zimbra mail กับ Microsoft Exchange ไว้อย่างน่าสนใจเช่น

ความแตกต่างด้านค่าใช้จ่าย Opensource กับ Microsoft Exchange

ระบบ Open Source Mail   ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลิขสิทธิ์ Software และการเชื่อมต่อ
ระบบ Microsoft Exchange Mail คิดค่าลิขสิทธิ์ส่วนหนึ่ง และคิดค่าการเชื่อมต่อตามจำนวนเครื่องที่ใช้งาน หรือตามจำนวน login หากคิดเป็นแบบ Per Unit กฟผ.มีจำนวนคอมพิวเตอร์ในองค์กรประมาณ 15,000 เครื่อง

ถ้าใช้ MS Exchange กฟผ. จะต้องจ่ายเงินสำหรับ CAL เป็นจำนวนเงินประมาณ  35,100,000 บาท
หากคิดเป็บแบบ Per User กฟผ. มีผู้ใช้งานระบบอีเมลล์ประมาณ 22,000 คน จะเท่ากับจ่ายเงินประมาณ 51,480,000 บาท


และจะต้องมีการซื้อใหม่ทุก ๆ ครั้งที่ กฟผ. ทำการอัพเกรดระบบ MS Exchange Mail เป็นระบบใหม่ โดยอัตราราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามการประกาศราคาของ บ.Microsoft และค่าเงินบาท
เท่ากับติดตั้ง zimbra mail คราวนี้ กฟผ. ประหยัดเงินของชาติไปถึง ห้าสิบเอ็ดล้านบาท ถึงแม้ว่าบางส่วนยังใช้เป็น MS Exchange อยู่ก็ตาม

พี่ใหญ่ การไฟฟ้าฯ ก็ทำเป็นตัวอย่างให้แล้ว พวกเราจะไม่ช่วยชาติประหยัดเงินกันบ้างหรือครับ

ถ้าต้องเลือกเมล์เซิร์ฟเวอร์หรือจะต้องจ่ายเงินค่าลิขสิทธฺ์กันต่อไปอีก อย่าลืม zimbra mail opensource นะครับ

ที่มา: http://www.gotoknow.org/posts/415479