slide1 slide2 Zimbra High Availability Solution slide3

ด้วยประสบการณ์ในแวดวง IT และระบบ Mail Server กว่า 20 ปี ทีมงานของเรามั่นใจว่า Mail Collaboration ของ Zimbra มีความสามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน Email และการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กรได้อย่างแน่นอน

ทีมงาน zimphony.com ได้พัฒนาการติดตั้ง Mobile Sync Software เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Zimbra Open Source Edition และเป็นการมอบสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้ทีมงาน zimphony.com ติดตั้งระบบ Zimbra ให้กับหน่วยงาน

ทีมงานได้พัฒนาความสามารถด้าน HA ให้กับ Zimbra เพื่อยกระดับความสามารถ และการทำงานที่ต่อเนื่องของระบบ เหมาะสำหรับบริษัทที่ Email มีความสำคัญอย่างยิ่ง หยุดการใช้งานไม่ได้ หรือทำ Zimbra DR Site

บริการการตรวจสเช็ค IP ของ Mail Server ว่าติด Blacklist อยู่หรือไม่ ติดที่ไหนบ้าง ติดแล้วควรทำอย่างไร พร้อมทั้งบริการขอนำ IP ของท่านออกจากฐานข้อมูล Blacklist ให้ด้วย

Take the Zimbra Tour

Case Study

joomla statistics

Zimbra High Availability (Active/Standby)

    เมื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะงานด้าน IT และถึงแม้วิธีที่เราสรรหามาป้องกันเหตุร้ายเป็นวิธีที่ดีแล้ว ก็อาจยังมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้อีก ยกตัวอย่างเช่น เราทำ raid ให้กับ harddisk ซึ่งเป็นการป้องการข้อมูลไว้ได้ในระดับหนึ่ง แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้กับงานด้าน IT วันดีคืนดี card raid controller หรือ mainboard ของ server ดันเสียขึ้นมา และทำให้ข้อมูลสำคัญของผู้บริหารอันตธานหายไป ซึ่งเราชาว IT อธิบายให้เขาฟังอย่างไร เขาก็ไม่เข้าใจ แถมความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือในความสามารถของเรา อาจถูกลดระดับลงได้

    การป้องกันข้อมูลอีกระดับแถมยังได้ประโยชน์ของการทำงานที่ต่อเนื่องของระบบ (Business Continuity) อีกด้วย คือการทำ High Availability หรือ HA ซึ่งหากเกิดปัญหาใด ๆ ก็ตามที่ทำให้ Server ตัวหลัก (Active) ของเราเสียหาย ทำงานไม่ได้ Server อีกตัว (Standby) ที่คอย monitor Server ตัวหลักก็จะทำหน้าที่แทนทันที

    ทีมงานได้พัฒนาความสามารถด้าน HA ให้กับ Zimbra เพื่อยกระดับความสามารถ และการทำงานที่ต่อเนื่องของระบบ เหมาะสำหรับบริษัทที่ Email มีความสำคัญอย่างยิ่ง หยุดการใช้งานไม่ได้ หรือทำ Zimbra DR Site

    จากรูปด้านล่าง ในกรณีปกติที่ Server หลักทำงานอยู่ ข้อมุูล Email ที่รับ-ส่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะถูก Sync ให้เหมือนกันกับ Server สำรองแบบ Real Time เมื่อเกิดปัญหากับ Server หลัก Server สำรองก็จะทำงานแทนได้โดยที่ข้อมูลไม่สูญหาย

สนใจรายละเอียด ของโซลูชั่นนี้ โทรสอบถามได้ที่ 081-5414144