slide1 slide2 Zimbra High Availability Solution slide3

ด้วยประสบการณ์ในแวดวง IT และระบบ Mail Server กว่า 20 ปี ทีมงานของเรามั่นใจว่า Mail Collaboration ของ Zimbra มีความสามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน Email และการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กรได้อย่างแน่นอน

ทีมงาน zimphony.com ได้พัฒนาการติดตั้ง Mobile Sync Software เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Zimbra Open Source Edition และเป็นการมอบสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้ทีมงาน zimphony.com ติดตั้งระบบ Zimbra ให้กับหน่วยงาน

ทีมงานได้พัฒนาความสามารถด้าน HA ให้กับ Zimbra เพื่อยกระดับความสามารถ และการทำงานที่ต่อเนื่องของระบบ เหมาะสำหรับบริษัทที่ Email มีความสำคัญอย่างยิ่ง หยุดการใช้งานไม่ได้ หรือทำ Zimbra DR Site

บริการการตรวจสเช็ค IP ของ Mail Server ว่าติด Blacklist อยู่หรือไม่ ติดที่ไหนบ้าง ติดแล้วควรทำอย่างไร พร้อมทั้งบริการขอนำ IP ของท่านออกจากฐานข้อมูล Blacklist ให้ด้วย

Take the Zimbra Tour

Case Study

joomla statistics

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ให้ zimphony บริหารจัดการระบบ Email หลังจากไม่ประทับใจกับระบบของ ISP ค่ายยักษ์

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

TMA เป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ มีภารกิจที่จะริเริ่มและผลักดัน การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการพัฒนาวิทยาการด้านการบริหารจัดการ มุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านความเป็นผู้นำ, การบริหารจัดการ ตลอดจนการดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม ทั้งในระดับบุคลากร ระดับองค์กร ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นศูนย์กลางเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และเป็นผู้ให้บริการ การฝึกอบรม การให้บริการที่ปรึกษา การทำงานวิจัย การให้บริการทางด้านข่าวสารข้อมูล รวมทั้งส่งเสริมและสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหารในวิชาชีพการจัดการ

ทีมงาน zimphony ได้รับการพิจารณาให้ทำการวางระบบ Email & Collaboration Server ด้วย zimbra แทนการใช้งานระบบ Email จากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) อันดับ 1 ของประเทศไทย สาเหตุของปัญหาจากที่เดิมคือ มีการจำกัดจำนวนการส่งเมล์ต่อชั่วโมงเอาไว้ ทำให้ไม่สามารถส่งเมล์ถึงสมาชิกได้ตามที่สมาคมฯ ต้องการ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกที่จะเข้ารับการอบรม และอาจถึงมีสมาชิกบางรายไม่ได้รับข้อมูลที่ทางสมาคมฯ ส่งให้

หลังจากเปลี่ยนมาใช้ zimbra ทางเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ยังได้ใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ที่ zimbra มีให้อีกด้วยเช่น ความสามารถในการแชร์โฟลเดอร์อีเมล์ แชร์ปฏิทินกับเพื่อนร่วมงาน แชร์เอกสารที่ต้องใช้งานร่วมกัน เช็คเมล์และสร้างปฏิทินนัดหมายได้จาก smart phone ด้วย zimbra mobile sync ของทาง zimphony อีกด้วย

ประการสำคัญทีมงาน zimphony ได้ช่วยให้สมาคมฯ และประเทศชาติลดค่าใช้จ่ายด้านการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศได้อีกด้วย