slide1 slide2 Zimbra High Availability Solution slide3

ด้วยประสบการณ์ในแวดวง IT และระบบ Mail Server กว่า 20 ปี ทีมงานของเรามั่นใจว่า Mail Collaboration ของ Zimbra มีความสามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน Email และการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กรได้อย่างแน่นอน

ทีมงาน zimphony.com ได้พัฒนาการติดตั้ง Mobile Sync Software เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Zimbra Open Source Edition และเป็นการมอบสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้ทีมงาน zimphony.com ติดตั้งระบบ Zimbra ให้กับหน่วยงาน

ทีมงานได้พัฒนาความสามารถด้าน HA ให้กับ Zimbra เพื่อยกระดับความสามารถ และการทำงานที่ต่อเนื่องของระบบ เหมาะสำหรับบริษัทที่ Email มีความสำคัญอย่างยิ่ง หยุดการใช้งานไม่ได้ หรือทำ Zimbra DR Site

บริการการตรวจสเช็ค IP ของ Mail Server ว่าติด Blacklist อยู่หรือไม่ ติดที่ไหนบ้าง ติดแล้วควรทำอย่างไร พร้อมทั้งบริการขอนำ IP ของท่านออกจากฐานข้อมูล Blacklist ให้ด้วย

Take the Zimbra Tour

Case Study

joomla statistics

บริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้ Zimbra แทน MS Exchange 2010 ลดค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

 

 

บริษัทชั้นนำทางด้านประกันวินาศภัย โดยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ พุทธศักราช 2494 ด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์และให้ความเป็นธรรมต่อลูกค้าทุกคนด้วยดีเสมอมา ทำให้บริษัทได้มีพัฒนาการ และเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงมั่นคง ก็นับเป็นเวลาหลายสิบปีทีเดียวจนมาถึงปัจจุบันนี้ 

บริษัทเองได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน อาทิเช่น งานในด้านการบริหาร และงานในด้านการจัดการต่างๆ ของบริษัทอย่างเป็นระบบ ทางบริษัทจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือบางอย่างมาช่วยให้กิจการงานนั้นราบรื่น หนึ่งในเครื่องมือหลาย ๆ ชนิดนั้นคือ ระบบMail ซึ่งแต่เดิมนั้นทางบริษัทสินมั่นคงได้ใช้ MS Exchange 2010 ใช้งานภายในบริษัท

ในสภาวะการแข่งขันด้านธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน ที่มีการแข่งขั้นกันสูง เบี้ยประกันภัยต่าง ๆ ไม่ได้แพงมาก เมื่อเทียบกับหลายปีก่อน บริษัทจึงต้องมีการวางแผน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นบางอย่าง แต่ไม่ได้มีผลกระทบกับการให้บริการด้านประกันภัยของบริษัท หนึ่งในแผนการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท คือการลดค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั่นเอง

บริษัทได้รู้จัก Zimbra Collaboration Server มานานแล้ว และเริ่ม Implement Zimbra ใช้งานเองภายในองค์กร ตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งใช้งานได้ดีมาก ใช้งานมาจนกระทั่ง Zimbra ออก Version 8 ซึ่งทางฝ่าย IT ต้องการ Up grade ระบบเมล์ของทางบริษัทให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และต้องการหาผู้ให้บริการที่ชำนาญงานด้านนี้โดยตรง มาดูแลงานด้านระบบเมล์ของบริษัท (Outsource) เพื่อให้มีเวลาดูแลงาน IT ด้านอื่นของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทจึงได้ทำการคัดเลือกผู้ให้บริการ ซึ่งคัดเลือกมาจาก 3 บริษัท ตามนโยบายด้านการจ้างงาน และบริษัท โซคูลโซลูชั่น จำกัด ของทีมงาน zimphony ก็ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ด้านการติดตั้ง Zimbra Mail Server มาเป็นเวลานาน และเคยให้บริการกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย มาแล้วมากมายหลายบริษัท 

        หลังจากงานติดตั้งระบบผ่านไปได้ด้วยดี การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ทางทีมงาน zimphony ก็ยังคอยดูแลตรวจสอบระบบให้ทุก 3 เดือน (Preventive Maintenance) แม้จะไม่เคยเกิดปัญหาใด ๆ จากการใช้งานเลยก็ตาม